Programma

Het programma zal in de aanloop naar het festival bekend worden. De programmering zal weer bestaan uit uiteenlopende disciplines. Denk aan straat- en locatietheater, performances, audiovisuele en beeldende kunst, film, dans en muziek.

Lampyridae

Lampyridae

  • Matteo Marangoni
  • Dieter Vandoren
  • Installatie
  • zondag 17 augustus 2014 · 13:00 - 16:00 · waterbassin
  • zondag 17 augustus 2014 · 16:30 - 17:30 · waterbassin
  • zondag 17 augustus 2014 · 18:00 - 19:00 · waterbassin
  • zondag 17 augustus 2014 · 19:30 - 20:30 · waterbassin

Lampyridae is een zwerm draagbare elektronische apparaatjes. Voortbewogen door het publiek proberen ze door middel van licht- en geluidsflitsen met hun soortgenoten in contact te komen. De deelnemers maken integraal onderdeel uit van de immersieve audiovisuele texturen die daardoor ontstaan.

Het werk is een reflectie op de vele onzichtbare digitale netwerken waarin we verstrengeld zitten. Lampyridae is ook een digitaal netwerk, maar wel één waarvan de we de licht- en geluidcommunicatie kunnen waarnemen én sturen.

Meer informatie over Matteo Marangoni
Meer informatie over Dieter Vandoren